Da z vašo gozdno posest, pravilno in učinkovito gospodarite, morate imeti v primeru, da sami opravljate dela v gozdu prave informacije.  

Za izvajanje veščih in pravilnih gozdnih del je potrebno imeti temeljno znanje o gozdu ter imeti ustrezno mehanizacijo in opremo.

Za obnovo gozda ali izvedbo sanacij morate kot lastnik obvestiti revirnega gozdarja in dobiti dovoljenje od Zavoda za gozdove, ki na vašo pobudo izda odločbo s katero lahko potem opravljate gozdna dela.

V primeru nujnih varstvenih sečenj, največkrat v primeru žarišč podlubnikov, gozdar sam označi drevje za posek in z odločbo določi tudi rok izvedbe.

img_2215-2

V odločbi…

So zapisane omejitve in vsi glavni pogoji, ter usmeritve za kršitev le teh.  Lastnik mora sodelovati pri izbiri in označevanju dreves za posek.

Nato mora poskrbeti da se na njegovi gozdni posesti vidijo meje. Če označb mej ni mogoče najti, se posvetuje z mejaši, v primeru da tudi to ni uspešno je za vzpostavitev meje pristojna geodetska služba oziroma sodišče.

Opravljanje dela…

V svojem gozdu lahko dela opravlja lastnik s pomočjo zakonitih dedičev in njihovih zakoncev. Pomagajo pa lahko tudi sosedje in drugi iz bližnje okolice, če je delo opravljeno brez plačila.

Kot lastnik lahko delo oddate v izvanje registriranim izvajalcem, samostojnim podjetnikom, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.  Kdor ve, da bo iskal izvajalca del za sečnjo in spravilo, naj pri izdaji odločbe to pove gozdarju.

Dobili boste kopijo odkazilnega manuala, kjer je razvidna struktura označenega drevja za posek po  debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah.

Poskrbeti morate za…

Ureditev gozdne poti in dostopnost do vaše gozdne parcele. To lahko uredite z dogovorom z izvajalci, da poskrbijo za izvedbo poti preden opravijo sečnjo in spravilo, ali to opravite sami.

Gradnja oziroma rekonstrukcija gozdne ceste gre lahko po postopku, ki ga zakonodaja določa za enostavne gradbene objekte, vendar dolžina gozdne ceste ne sme presegati 2 km in se ne priključuje na javno cesto.

Gradbeno dovoljenje ni potrebno, vendar morajo lastniki gozdov oziroma tisti, ki ima pravico graditi, vložiti na Zavod obvestilo o izvajanju del.

odkup lesa cena

Bodite pozorni…

na predpise, saj je iz inšpekcijskih poročil razvidno da je največ kršitev ugotovovljenih pri izvajanju odločb o določitvi sanitarne sečnje, ker kot lastniki ne izvajajo dela v rokih, določenih na odločbah, ali na sečišču ne vzpostavijo z odločbo predpisanega gozdnega reda.

Prekršek je tudi krčitev gozdov za spremembno njihove namembnosti brez izdanih ustreznih soglasij in dovoljenj, ter sečnja brez vnaprej pridobljene odločbe.

Sankcije za prekrške…

izrekajo gozdarski (in tudi drugi) inšpektorji, pritožbe na njihove odločitve pa rešujejo okrajna sodišča.

Za manjše prekrške inšpektor izreče le opozorilo, vse druge sankcije pa so strožje in posledice so finančne.

Za več informacij se lahko obrnete na www.zgs.si/zavod_za_gozdove_slovenije

Za ostale informacije nas pokličite, saj vam le tako lahko svetujemo in podamo informacije, ki jih potrebujete za odlično upravljenje s svojim gozdom.

https://ljz.elative.solutions/

Pokličite nas: 041612532 , Janez


Janez Erčulj
Janez Erčulj

Naše podjetje se zavzema za varno in urejeno okolje. V vašo družbo želimo vnesti val zelenja, prijetnega in sproščenega bivanja. Verjamemo, da naša učinkovitost in kvaliteta dela lahko to doprineseta.