Na določenih območjih so ogrožene tudi povsem zdrave in nepoškodovane smreke. Zavod za gozdove Slovenija in Gozdraski Inštitut Slovenije ugotavljata da se je letos močno razširil lubadar.

 

Zakaj je prišlo do prenamnožitev smrekovega  lubadarja?

Ker so zaradi žledoloma v letu 2014 nastali idealni pogoji za razvoj lubadarjev. Največ poškodb je bilo zaradi na območjih neprimernih rastišč smreke.To je tudi splošen problem smreke v Sloveniji. Nekatera območja so vsebovala  po več kot 10.000 m3 smreke in obsegala nekaj 100ha.

Leta 2015 je bilo posekanih zaradi lubadarja za 1,8 milijona m3 dreves.

 

Kako se ugotovi da se je smrekov lubadar prenamnožil?

Ugotovi se s štetjem ujetih lubadarjev v kontrolnih pasteh. Letos so bile presežene vrednosti v dobrih 13% kontrolnih pasti.

KJE? Gozdnogospodarska območja kjer so bila največja preseganja vrednosti in kjer je ogroženost smrek zelo velika so : Maribor, Murska Sobota, Sežana, Celje, Postojna, Kranj, Ljubljana, Brežice in Tolmin.

past za lubadarje
past za lubadarje

 Zavod za gozdove za leto 2016 predvideva, da bo obseg škode zaradi podlubnikov enak kot v letu 2015.

Največ škode bo na območjih v smrekovih gozdovih, ki so bila zaradi žledoloma najbolj poškodovana: ljubljansko, kranjsko, tolminsko blejsko, postojnsko in kočevsko območje. Večja škoda se pričakuje tudi na nazarskem, novomesškem in slovenjgraškem območju.

Letos je bilo v prvi polovici leta posekanih že za 660.000 m3 smrekovih dreves, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi napada lubadarja. Razvoj lubadarja je bil upočasnjen zaradi hladnega in mokrega vremena, zaradi česar je bila sečnja učinkovita.

Kako prepoznam lubadarke  kot lastnik gozda?

Ključnega pomena je pravočasno prepoznavanje in ukrepanje.

Prepoznamo jih po: 

-Pojav smole na deblu

-spreminjanje barv iglic in odpadanje

-drevo se suši in lubje odpada

-črvini na lubju in koreniskem vratu

– na lubju so drobne luknjice

 

Kaj storiti če sem lastnik gozda in se je lubadar lotil mojih smrek?

Pomembno je da lastniki redno pregleduje svoje gozdove in izvedejo ustrezne ukrepe takoj ko opazijo lubdarke-sanitarno sečnjo.

Posekana drevesa je potrebno potem čim prej olupiti oz. odpeljati iz gozda. Ob pojavu žarišča lubdark je treba v največ 10 dnevih posekati in izdelati lubadarke.

lubadar

 


Janez Erčulj
Janez Erčulj

Naše podjetje se zavzema za varno in urejeno okolje. V vašo družbo želimo vnesti val zelenja, prijetnega in sproščenega bivanja. Verjamemo, da naša učinkovitost in kvaliteta dela lahko to doprineseta.