Najbolj nevarno opravilo v gozdu je sama sečnja lesa.

Drevesa so običajno velika in lahko z krošnjo vred tehtajo nekaj ton. Vseh dejavnikov ne moremo predvideti tudi najbolj izkušeni sekači. Sečnja lesa je odvisna od številnih dejavnikov: terena, vetra, oblike krošnje, zaseka, poškodba debla, ščetine… Zato imamo pri delu vedno na prvem mestu v mislih varnost.

Sečnja lesa je sestavljena iz več delovnih korakov:

1.Pravi čas

Vsak lastnik gozda se prvo vpraša kdaj naj bi sploh bil primeren čas za opraviti sečnjo. Enostavna formula ki se je je dobro držati je: ko so cene lesa najvišje + kadar povzroči najmanj škode.

Če se odločite za prodajo lesa, potem se je smiselno in priporočljivo o času sečnej posvetovati z odkupovalcem. Ta svetuje glede na razmere na trgu.

Nasvet: Cene lesa zrastejo jeseni in v prvem delu zime, nato pa se znižujejo do poletja. Poleti so cene običajno najnižje.

2.Izberemo smer podiranja

Po ogledu drevesa si izberemo smer, ki mora biti izbrana tako da ne poškodujemo infrastrukture (ceste, vlake, objekti), bregov in vodne struge. Na nagnjenem terenu če je le mogoče, podiramo navzgor. Pomembno je paziti na poškodbe drugih dreves. Poškodbe razvrednotijo les, drevesa ki pa so močneje poškodovana pa bomo morali posekati.

sečnja lesa
sečnja lesa

3.Priprava okolice

Glede na podžagovanje moramo vedno imeti prosto pot tako da se lahko umaknemo 45 stopinj. In odstranimo vso moteče kamenje, podrast in druge ovire.

 

  1. Za sečnjo lesa sta vedno potrebna dva

Sečnja lesa se nikoli ne opravlja tako da je samo eden. Drevesa podirata vedno dva sekača, pri čemer sta oddaljena med seboj ves čas za dve drevesni višini, ali pa je na delovišču poleg sekača še traktorist, ki spravlja les do ceste. To je nujno iz varnostnih razlogov, v primeru nezgode je še vedno drugi ki lahko odhiti po pomoč.

 

  1. Zasek in podžagovanje

Takoj izdelamo zasek, če je potrebno pa tudi korenovec. Zasek določa smer podiranja lesa. Izdela se tako da se naredi raven rez prečno na deblo, nato pa poševni rez pod kotom 35 stopinj od zgoraj navzdol . Zelo pomembno je da se reza stikata v vrhu zaseka in nista pregloboka.

Po izdelavi zaseka se lotimo podžagovanja na nasprotni strani debla. Podžagujemo prečno na deblo v smeri zaseka (2-5cm)nad dnom zaseka. Podžagamo tako globoko, da ostanem za 2-5cm ščetine. Ščetina je vrtišče okoli katerega se vrti padajoče drevo in tako usmerja padanje drevesa.  Pri debelejših drevesih bo treba vstavljati kline da drevo ne bo stisnilo meča žage.

 Nasvet: Pojavijo se tudi primeri v katerih drevo pade na drugo drevo in na njem obvisi. K takšnemu primeru reševanja moramo pristopiti s tehtnim razmislekom. Takšno drevo je namreč zelo nevarno in ga ne smemo tako pustiti. Ni varno in pravilno da podremo drevo na katerega se je naslonilo. Rešitev? S pomočjo traktorskega vitla ali žičnega natega drevo ki se je obesilo na drugega potegnemo varno in počasi na tla.

 

  1. Kleščenje vej

In drevo je uspešno podrto. Preden pa je pripravljeno za spravilo je potrebno še deblo razžagati na ustrezno dolžino in okleščiti veje, kar pa je lahko tudi fizično zelo naporno in ponekod na nagnjenih terenih tudi zelo nevarno.

sečnja lesa
sečnja lesa


Janez Erčulj
Janez Erčulj

Naše podjetje se zavzema za varno in urejeno okolje. V vašo družbo želimo vnesti val zelenja, prijetnega in sproščenega bivanja. Verjamemo, da naša učinkovitost in kvaliteta dela lahko to doprineseta.