Biti lastnik gozda prinaša obveznosti, ki jih je treba izpolnjevati. Ker imajo pa ti gozdovi širši vpliv na prebivalstvo dežele in okolje je večina teh dolžnosti zakonsko predpisanjih. 

Veliko lastnikov gozda zaradi pomankanja informacij ne gospodarijo ustrezno, ponekod pa z njim sploh ne gospodarijo. S tem pa gozd izgublja kakovost in posledično imajo potem ti lastniki tudi pri prodaji lesa manjši zaslužek.

V Sloveniji prevladujejo gozdovi v zasebni lasti (okoli 461.000 lastnikov in solatnikov ima v lasti 74% vseh gozdov.) Preostanek pa je v lasti občin in države.

 

Pa začnimo z osnovami:

Kaj sploh je po gozd?  Po zakonu o gozdovih je gozd:

  • Zemljišče poraslo z gozdnim drevjem, ki seže v višino najmanj 5 metrov in ima površino najmanj 0,25 ha
  • Zemljišče v zaraščanju ki se zadnjih 20 let ni uporabljalo v kmetijske namene, kjer je pokrivnost 75%, doseže višino najmanj 5 metrov in je na površini najmanj 0,25 ha
  • Gozd niso parki, drevoredi, plantaže gozdnega drevja

 

Lastnik

Za nadzor in ravnanje z gozdom  in pravilno gospodarjenje je zadolžen Zavod za gozdove. Lastnik mora pred izvedbo del vedno obvestiti revirnega gozdarja in dobiti dovoljenje od Zavoda za gozdove, ki potem na pobudo lastnika izda odločbo na osnovi katere lahko lastnik gozda izvede dela. Storitve so za lastnika brezplačne. 

Osnovna skrb za gozd

  • Skrbeti je treba za vidnost meja posesti. Če označb mej ni mogoče najti,se sprva posvetuje lastnik gozda z mejaši in če še vedno ni jasno,  je za vzpostavitev pristojna geodetska služba.
  • Sem spada tudi občasen pregled gozda. Najpomembnejše je opazovati spremembe zdravstvenega stanja, polomljeno drevje in napad bolezni in škodljivcev. V primeru da je gozd poškodovan je treba sporočiti revirnemu gozdarju.
  • Prepovedano je kurjenje v gozdovih razen pod stalnim nadzorom na urejenih kuriščih in v primeru zatiranja lubadarjev, kadar ni razglašena požarna ogroženost.
  • V gozdu je prepovedana paša, ograditev gozda, pogozdovanje negozdnih zemljišč in uporaba kemičnih sredstev razen v primerih, ki jih dolča zakonodaja.

 

Sprehajalci?

Preganjanje in nadlegovanje sprehajalcev ni dovoljeno. Saj mora lastnik dopustiti prost vstop vsem obiskovalcem, ki si želijo sprehajati, nabirati gobe, plodove, čebeljarjenje in lov.

lastnik gozda

Izjema so dejavnosti ki prinašajo denar s področja rekreacije in turizma. Izjema pa je tudi pri nabiranju plodov, če se lastnik ukvarja z nabiranjem in prodajo profesionalno mora obiskovalce obvestiti o tem z oznakami.

Lastnik pa je odgovoren tudi za odstranitev divje odloženih odpadkov.

 

Lastnik in pristojbine

Vsako leto mora lastnik plačati pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Izjeme so lastniki varovalnih gozdov, gozdov s posebnim pomenom in gozdovi brez gozdnih cest.


Janez Erčulj
Janez Erčulj

Naše podjetje se zavzema za varno in urejeno okolje. V vašo družbo želimo vnesti val zelenja, prijetnega in sproščenega bivanja. Verjamemo, da naša učinkovitost in kvaliteta dela lahko to doprineseta.